Presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino

Il 18 maggio 2015, alle ore 17, sarà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino l’antologia di Antoni Vidal Ferrando Dietro le ali che fuggono, tradotta da Irene Baccarini, Valentina Ripa e  Lluís Servera (Foggia, Sentieri Meridiani, 2014).
Ne parlano con l’autore Veronica Orazi, Valentina Ripa e Lluís Servera.
Si allega la locandina.

Magnificat 1 (2014)

Ens complau anunciar l’aparició del primer número de Magnificat Cultura i Literatura Medievals 1 (2014), un anuari digital d’àmbit ampli, que abasta des de temes culturals a metodologies digitals, i compleix amb els més rigorosos criteris d’indexació.La recepció de propostes per als propers números segueix oberta: http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Poden consultar el nostre número u ací: http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/

Haidé. Estudis Maragallians 3 (2014)

Ens plau informar-vos que s’ha publicat en format electrònic el núm. 3 del Butlletí de l’Arxiu Joan Maragall, Haidé. Estudis maragallians. Qui hi estigui interessat pot descarregar el fascicle sencer des de la pàgina web https://botiga.bnc.cat/publicacions/haide_num3.pdf o bé descarregar-ne separadament els articles entrant a l’adreça www.raco.cat/index.php/Haide.El dossier monogràfic duu per títol «Maragall avui i d’avui», i conté contribucions de Marta Font, Tomàs Nofre, Pere Rosselló Bover, Francesc Calafat, Roger Canadell i Maria Sevilla. A la secció «Vària», hi ha textos d’Ignasi Moreta, Moisés Llopis, Maria Pujol i Isabel Turull.

Haidé. Estudis Maragallians 4 (2015) – Call for Papers

Qui vulgui proposar un article per a la «Vària» del número 4 (2015) del Butlletí de l’Arxiu Joan Maragall Haidé. Estudis maragallians haurà d’escriure a l’adreça haide@bnc.cat.Tots els treballs enviats s’han d’ajustar a les característiques especificades a les «Normes de presentació d’originals» (que es troben al final del fascicle) i passaran per una fase d’avaluació externa, els resultats de la qual seran comunicats als autors en un temps màxim de dos mesos.

Les propostes han d’arribar a la redacció abans del dia 16 d’abril. La data límit per a l’enviament del text definitiu és el 15 de juliol.

Finalment, us assenyalem que, dins la versió sencera del número 3, hi trobareu les bases del II «Premi Haidé» que és destinat al millor treball final de grau el millor treball de grau sobre l’obra i la figura de Joan Maragall i/o la producció literària i artística del seu període.