Studia Iberica et Americana

La revista especialitzada internacional Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies 1 (2014) (California State University at Fullerton, CA USA) [ISSN: 2327-4751 & eISSN: 2327-476X] està disponible:

http://hss.fullerton.edu/mll/journal/issues/

i

http://hss.fullerton.edu/mll/journal//monographs/

ISSUE 1 (December 2014)

http://hss.fullerton.edu/mll/journal/issues/

THEMATIC ISSUE

Grecia y las letras catalanas

Eds.

Júlia Butinyà Jiménez (UNED)

Antonio Cortijo (University of California, Santa Barbara)

Vicent Martines Peres (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant)

 

Articles

Júlia Butinyà Jiménez (UNED), Antonio Cortijo (University of California, Santa Barbara) i Vicent Martines (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant)

Grècia i les lletres catalanes……….8

 

Helena Badell (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle/Universitat de Barcelona)

L’ús del guió en Kavafis i en les versions de Carles Riba i d’Alexis E. Solà: qüestions de traducció, mètrica i poètica……….12

 

Marco Antonio Coronel (Universidad de Valencia)

Admiración y censura de Grecia en el “De Disciplinis” de Juan Luis Vives: el ejemplo de la Corrupción de las Artes……….40

 

Antonio Cortijo (University of California, Santa Barbara)

Corella y Grecia: la utopía amorosa……….68

 

Vicent Josep Escartí (Universidad de Valencia)

L’atracció pel món clàssic: de Bizanci a Grècia i Troia (ss. XIII-XV)……….79

 

Sònia Gros (UNED)

Boccaccio i la  novel.la sentimental grega al “Curial”……….94

 

María de Hoces Lomba (Universidad de Alicante)

La socratización de Metge. Apología y reinvención en “Lo Somni”…127 

 

Ilias Oikonomopoulos (UNED)

Contactos del humanismo con el mundo griego. Eruditos de Bizancio desde 1261 hasta 1453 y profesores de griego bizantinos en el Occidente……….143 

 

Manuel Serrano ( Uniwersytet Jagielloński Kraków-Universidad de Alicante)

La realidad griega en la ficción del “Tirant”……….181

 

Book Reviews

 

Carme de la Mota, and Gemma Puigvert. Eds. La investigación en humanidades . Madrid: Biblioteca Nueva, 2009. (David Aguilera)……….197

 

Maria Barceló Crespí i Gabriel Ensenyat Pujol. Clergues il·lustrats. Un cercle humanista a l’entorn de la Seu de Mallorca (1450-1550) . Col·lecció Seu de Mallorca 6. Palma de Mallorca: Publicacions Catedral de Mallorca, 2013. (Antonio Cortijo)……….201

 

Emily C. Francomano. Pere Torrellas and Juan de Flores. Three Spanish Querelle Texts: Grisel and Mirabella. The Slander against Women, and The Defense of Ladies against Slanderers . Toronto: Iter, Center for Reformation and Renaissance Studies, 2013. (Antonio Cortijo)……….204

 

© 2013 Studia Iberica et Americana

ISSN: 2327-4751

eISSN: 2327-476X

 

 MONOGRAPHS (EBOOKS)

http://hss.fullerton.edu/mll/journal//monographs/

Joan Miralles Monserrat (Universitat de les Illes Balears)

Sobre el llinatges dels balears a l’Argentina

Published: Dec. 2014

© 2013 Studia Iberica et Americana

ISSN: 2327-4751
eISSN: 2327-476X

Novità bibliografica

Jordi Carbonell, L’obra de Joan Roís de Corella / The Work of Joan  Roís de Corella, Ed. Antoni Ferrando, Santa Barbara (CA, USA),   University of California at Santa Barbara (Publications of eHumanista) / Institut d’Estudis Catalans / ISIC-IVITRA, 2014, 143 pages.

http://www.ivitra.ua.es/admin/pdfs/noticies/Corella_eHumanista.pdf http://www.ivitra.ua.es/new_noticies.php

Els clàssics literaris de tots els temps i totes les llengües ens poden ajudar a l’ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura. Més encara quan poden, com ara amb aquest llibre, tenir accés a estudis que han ajudat a millorar el coneixement sobre un clàssic com Roís de Corella, que tan bon model de llengua, cultura i literatura ens pot oferir; i, alhora, amb uns articles introductoris i contextualitzadors que hi ajuden a completar la perspectiva.
Aquest llibre, a més de sengles capítols d’Antonio Cortijo (UCSB) i Antoni Ferrando (UV), amb Pròleg d’Isidor Marí (IEC), compila els estudis clàssics de Jordi Carbonell sobre Jordi Carbonell sobre Joan Roís de Corella, que, entre 1954-1983, tant van aportar a la revalorització crítica d’aquest clàssic. Entre els estudis que s’hi apleguen, hi ha tant els publicats així com també els inèdits. Tots ells, vistos en conjunt i per primera vegada publicats en un mateix volum, constitueixen el millor testimoni de la serena i encertada contribució del Dr. Carbonell a la revalorització de l’obra de Joan Roís de Corella i, per això, de la seua influent aportació renovadora en el panorama de les lletres i cultura de la Corona d’Aragó medievals i del Renaixement. Si en molts aspectes van ser pioners, en el seu moment, ara es manifesten com a totalment vàlids i ofereixen port segur i referència ferma per abordar nous aspectes sobre aquest autor tan important.

Aquest llibre es va presentar divendres 6 de juny de 2014 a l’Institut d’Estudis Catalans, amb la participació del President del Consell de Govern de l’IEC i del President de la Secció Filològica d’aquesta centenària i prestigiosa institució acadèmica.  Vegeu:

http://www.iec.cat/activitats/noticiasencera.asp?id_noticies=1176