Qui vulgui proposar un article per a la «Vària» del número 4 (2015) del Butlletí de l’Arxiu Joan Maragall Haidé. Estudis maragallians haurà d’escriure a l’adreça haide@bnc.cat.Tots els treballs enviats s’han d’ajustar a les característiques especificades a les «Normes de presentació d’originals» (que es troben al final del fascicle) i passaran per una fase d’avaluació externa, els resultats de la qual seran comunicats als autors en un temps màxim de dos mesos.

Les propostes han d’arribar a la redacció abans del dia 16 d’abril. La data límit per a l’enviament del text definitiu és el 15 de juliol.

Finalment, us assenyalem que, dins la versió sencera del número 3, hi trobareu les bases del II «Premi Haidé» que és destinat al millor treball final de grau el millor treball de grau sobre l’obra i la figura de Joan Maragall i/o la producció literària i artística del seu període.